(0222) 335 0580 / 5862 Çocuk Üniversitesi Sekreterliği

KEŞİFLER DÜNYASI

 • Başlangıç Tarihi: 24/07/2017
 • Bitiş Tarihi: 28/07/2017

Bu programın amacı, 9-14 yaş grubu çocuklarımızın günlük hayatta kullanılan ve yaşamı kolaylaştıran keşiflerin önemini kavramalarını sağlamak ve bu konuda merak uyandırmaktır. Programa katılan öğrencilere temel bilimler ve özellikle de teknolojinin öneminden bahsetmek, kendilerinin de bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerini fark ettirmek; araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak; bilimin yaşamın bir parçası olduğunu göstermek gibi bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.

KEŞİFLER DÜNYASI Programımız MERKEZLER BİRİMLER BİNASI ZEMİN KAT TOPLANTI SALONU'nda  yapılacaktır.

 

 • Kontenjan:10
 • Yaş Grubu: 9-14
 • Program Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Zafer DİKMEN
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

ÇOCUK MİMARLAR

 • Başlangıç Tarihi: 12/06/2017
 • Bitiş Tarihi: 16/06/2017

Bu program ile 8-12 yaş arası çocukların tasarım konusunda yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Giderek üç boyutlu hale gelen teknoloji temelli öğrenme etkinliklerinin bir parçası olarak teknolojik tasarım çalışmaları öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiren ve onların bilgisayar kullanırken yeni şeyler üretmelerine olanak tanıyacaktır. Bu kapsamda öğrenciler açık erişimli bir iç mimari programı olan Sweet Home 3D ile kendi odalarını ve yaşadıkları yeri tasarlamayı öğrenecek, kendi yaratıcılıklarının sınırlarında mekanlar tasarlayacaklardır. 

 • Kontenjan:15
 • Yaş Grubu: 8-12
 • Program Koordinatörü: Araş. Gör. Bilal ÖNCÜL
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

HAVACILIK OKULU

 • Başlangıç Tarihi: 01-02/07/2017
 • Bitiş Tarihi: 08-09 /07/2017 (4 gün)

Bu program ile 8-13 yaş arası çocuklarımıza hava araçlarının nasıl uçtukları anlatılmak istenmektedir. Havacılık alanına ve uçmaya çocukların genel olarak meraklı olmasını bir fırsat bilerek, disiplinler arası bir yaklaşım benimsenerek çocuklara bir bilim olarak havacılığın sevdirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir yandan uygulanacak olan deney etkinlikleri sayesinde çocuklara tasarım kavramının ne olduğu öğretilecek ve etkinlikler kapsamında belirli bir amaç ya da problem doğrultusunda çeşitli araçlar ya da düzenekler tasarlamaları istenecektir. Bu sayede çocukların bilimsel süreç becerilerinin gelişimi mümkün olacaktır.

 • Kontenjan:25
 • Yaş Grubu: 8-13
 • Program Koordinatörü: Arş. Gör. Emircan ÖZDEMİR
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

KÜÇÜK FİLOZOFLAR BÜYÜK DÜŞÜNCELER-1

 • Başlangıç Tarihi: 12/06/2017
 • Bitiş Tarihi: 16/06/2017

Düşünme, insanın en ayırıcı özelliklerinden biridir. Bu anlamda bakıldığında düşünme gücünü eğitmek insanı insan yapan özü geliştirmek olacaktır. Bu özü sistematik bir yolla geliştirmek ise bireyde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve yansıtıcı düşünme gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 21. yüzyıl becerileri olarak isimlendirilen bu beceriler bütün dünya ülkelerinin eğitim yoluyla yetiştirmek istediği bireylerde olması gereken beceriler arasında yer almaktadır. Özellikle yurt dışında yapılan araştırmalar Çocuklar İçin Felsefe düşüncesinin bu becerileri okul öncesi çağdan itibaren çocuklara kazandırdığını göstermektedir. Peki, nedir Çocuklar İçin Felsefe? Çocuklar Felsefe yapabilir mi?

 

 • Kontenjan:15
 • Yaş Grubu: 8-10
 • Program Koordinatörü: Araş. Gör. Celal BOYRAZ
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

KÜÇÜK MATEMATİKÇİLER ŞEHİR KURUYOR

 • Başlangıç Tarihi: 11/07/2017
 • Bitiş Tarihi: 14/07/2017

Bu program ile 12-15 yaş grubu ortaokul öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek ve matematiğe karşı olan ilgi ve sevgilerini arttırmak amaçlanmaktadır. Belirtilen amaç çerçevesinde program süreci boyunca çocuklar ile birlikte bir şehir maketi kurularak, temel matematiksel kavramların ve matematiksel düşünmelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Çocuklar hayallerindeki şehri birbirleriyle paylaşıp temel matematiksel kavramları kullanarak ortak bir şehir üzerinde çalışacaklar ve bu yolla günlük yaşam ile matematiksel kavramlar arasında ilişki kuracaklardır. Süreçte aşağıdaki becerilerin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 • Orantısal akıl yürütme becerisi
 • Fonksiyonel düşünme becerisi
 • Uzamsal akıl yürütme becerisi
 • Kontenjan:20
 • Yaş Grubu: 12-15
 • Program Koordinatörü: Doç. Dr. Tangül KABAEL
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

BİRLİKTE ÇÖZELİM BİRLİKTE ÖĞRENELİM

 • Başlangıç Tarihi: 19/06/2017
 • Bitiş Tarihi: 23/06/2017

Bu program ile 10-13 yaş grubu öğrencilerinin matematiksel iletişim ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu program ile öğrencilerin problem çözmeye karşı olumlu tutum geliştirme konusunda desteklenecekleri düşünülmektedir. Bu kapsamda günlük yaşam problemleri işbirlikli olarak çözülecek ve öğrenciler matematiksel fikirlerini açıkça ifade edebilmeleri konusunda cesaretlendirilecektir. Bu program ile öğrencilerin; problem çözme becerilerini desteklemek, matematiksel iletişim becerilerini desteklemek, problem çözmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek amaçlanmaktadır.

 • Kontenjan:20
 • Yaş Grubu: 10-13
 • Program Koordinatörü: Doç. Dr. Tangül KABAEL
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

ATOMUN MERKEZİNE SEYAHAT

 • Başlangıç Tarihi: 14/08/2017
 • Bitiş Tarihi: 18/08/2017

Bu program ile 14-17 yaş grubu çocuklar; atomun yapısı, atom çekirdeğinin yapısı,atom altı parçacıkların manyetik alan ile etkileşimleri konularında bilgi sahibi olacaklardır. Bahsedilen konuların teorik bilgilerinin yanı sıra konular ile ilgili deneyler de yapılarak konuların pekiştirilmesi sağlanacaktır.  Ayrıca, atomun keşfinde payı olan Nobel ödüllü fizikçilerin çalışmaları ve hayatları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ders materyali olarak slaytlar, videolar ve fotoğraflar kullanılacaktır. 

 • Kontenjan:10
 • Yaş Grubu: 12-17
 • Program Koordinatörü: Doç. Dr. Sedef DİKMEN
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

PROBLEM ÇÖZME GÜNLERİ: DÖRDÜ BİR YERDE

 • Başlangıç Tarihi: 29/01/2018
 • Bitiş Tarihi: 02/02/2018

Öğrencilerin, “Toplama, Çıkarma ve Temel Çarpma İşlemlerini” sorgulayarak ve keşfederek öğrenmesini ve ilgili problemleri çözme becerilerini geliştirmesini hedeflemektedir. Ayrıca katılımcı öğrencilerin bu işlemlerle ilgili matematiksel görevlerin farklı karmaşıklık düzeylerini fark etmesi hedeflenmektedir.

 • Kontenjan:20
 • Yaş Grubu: 9-10 ( 3. Sınıf öğrencileri )
 • Program Koordinatörü: Doç.Dr. H. Bahadır YANIK Dr. Ahmet Oğuz AKÇAY Dr. Sümeyra DOĞAN Arş.Gör. Osman BAĞDAT
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Sayfa Başına Git