(0222) 335 0580 / 5862 Çocuk Üniversitesi Sekreterliği

FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ

 • Başlangıç Tarihi: 17/07/2017
 • Bitiş Tarihi: 21/07/2017

1 -16 yaş gruplarına yönelik  hazırlanan bu program ile eğlenceli ve keşfedilmemiş bir dünyaya doğru yolculuk başlıyor...Her anın fotoğraflandığı dijital çağın çocukları için dijital fotoğrafçılık temel eğitimi Anadolu Üniversitesi Sazova Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir.  
Bir çocuğun dünyaya bakışı özgür ve sınırsızdır. Çekilen fotoğraf karelerindeki her şey çocukların kendi dünyalarına ait ve sadece onlara özeldir. Yetişkinlerin dünyasının fotoğraflara yansıdığı karelerle çocuklarınkiler farklıdır. Bu karelerde onlarla ilgili birçok şey yakalayabilirsiniz. Nelere önem verdikleri, duyguları, düşünceleri, sevdikleri ya da sevmedikleri...

Not Programa katılmak için küçük bir sayısal kompakt fotoğraf makinası da yeterli olacaktır. (Telefon uygun değildir.)

 • Kontenjan:10
 • Yaş Grubu: 9-15
 • Program Koordinatörü: Mesut ÖZTÜRK
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

HAVACILIK OKULU

 • Başlangıç Tarihi: 01-02/07/2017
 • Bitiş Tarihi: 08-09 /07/2017

Bu program ile 8-13 yaş arası çocuklarımıza hava araçlarının nasıl uçtukları anlatılmak istenmektedir. Havacılık alanına ve uçmaya çocukların genel olarak meraklı olmasını bir fırsat bilerek, disiplinler arası bir yaklaşım benimsenerek çocuklara bir bilim olarak havacılığın sevdirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir yandan uygulanacak olan deney etkinlikleri sayesinde çocuklara tasarım kavramının ne olduğu öğretilecek ve etkinlikler kapsamında belirli bir amaç ya da problem doğrultusunda çeşitli araçlar ya da düzenekler tasarlamaları istenecektir. Bu sayede çocukların bilimsel süreç becerilerinin gelişimi mümkün olacaktır.

 • Kontenjan:25
 • Yaş Grubu: 8-13
 • Program Koordinatörü: Arş. Gör. Emircan ÖZDEMİR
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

KÜÇÜK FİLOZOFLAR BÜYÜK DÜŞÜNCELER

 • Başlangıç Tarihi: 19/06/2017
 • Bitiş Tarihi: 23/06/2017

Düşünme, insanın en ayırıcı özelliklerinden biridir. Bu anlamda bakıldığında düşünme gücünü eğitmek insanı insan yapan özü geliştirmek olacaktır. Bu özü sistematik bir yolla geliştirmek ise bireyde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve yansıtıcı düşünme gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 21. yüzyıl becerileri olarak isimlendirilen bu beceriler bütün dünya ülkelerinin eğitim yoluyla yetiştirmek istediği bireylerde olması gereken beceriler arasında yer almaktadır. Özellikle yurt dışında yapılan araştırmalar Çocuklar İçin Felsefe düşüncesinin bu becerileri okul öncesi çağdan itibaren çocuklara kazandırdığını göstermektedir. Peki, nedir Çocuklar İçin Felsefe? Çocuklar Felsefe yapabilir mi?

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde  ortaya çıkan bir pedagojidir. Bu pedagoji anlayışı çocuklara filozofların düşüncelerini öğretme amacı taşımaz. Çocuklara özgür ve eşit bireyler olarak dünyada yaşanan olaylar, toplumların ve kişilerin gelenek, tavır düşünceleri hakkında karşılıklı tartışma olanağı sağlar. 

Kimi düşünürlere göre çocuklar doğal olarak felsefe yaparlar ve filozoflarla oldukça benzer yanları vardır. Yaşadığı dünyayı anlama çabası, merakı, cevabını bulana kadar sorusunu sormaktan vazgeçmemesi, keşfetme heyecanı ve olan bitene şaşırabilmesi çocukların filozoflarla ortak özelliklerinden sayılabilir.  Lipman’a  göre Çocuklar için Felsefe eğitimi, çocukların bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında toplanmasıyla başlar. Daha sonra çocuklar uyaran karşısında sorulara ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Eğitmen doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya yönlendiren kişi olarak yer alır.          

 • Kontenjan:15
 • Yaş Grubu: 11-13
 • Program Koordinatörü: Arş. Gör. Celal Boyraz
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

ÇOCUK MİMARLAR

 • Başlangıç Tarihi: 15/06/2017
 • Bitiş Tarihi: 19/06/2017

Bu program ile 8-12 yaş arası çocukların tasarım konusunda yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Giderek üç boyutlu hale gelen teknoloji temelli öğrenme etkinliklerinin bir parçası olarak teknolojik tasarım çalışmaları öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştiren ve onların temel bilgisayar kullanırken yeni şeyler üretmelerine olanak tanıyacaktır. Bu kapsamda öğrenciler açık erişimli bir iç mimari programı olan Sweet Home 3D ile kendi odalarını ve yaşadıkları yeri tasarlamayı öğrenecek, kendi yaratıcılıklarının sınırlarında mekanlar tasarlayacaklardır. 

 • İç mekan tasarımları için kullanılan Sweet Home 3D programının çalışma prensiplerini ve bu programla üretilebilecek tasarımları kavramak,
 • Sweet Home 3D programı yardımıyla zemin, tavan ve duvar gibi temel iç mekan unsurlarının dijital ortamda oluşturulmasını öğrenmek,
 • Tasarlanan mekan için dijital ortamda yaşam alanı oluşturmak,
 • Bireysel tasarlama çalışmaları ile oluşturulan dijital yaşam ortamlarının düzenlenmesi ve tercih edilen yaşam alanı öğelerinin yerleştirilmesi,
 • Öğrencilerin kendi yaşadığı alanların dijital ortamda tasarlanması yoluyla dijital ortamda tasarım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Kontenjan:15
 • Yaş Grubu: 8-12
 • Program Koordinatörü: Araş. Gör. Bilal ÖNCÜL
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

YOGA VE MANDALA ATÖLYESİ

 • Başlangıç Tarihi: 19/06/2017
 • Bitiş Tarihi: 23/06/2017

Bu program ile 8-12 yaş arası çocuklarımız ile beden ve duygu farkındalığı geliştirecek yoga pozları ve mandala çalışmaları yaptırılacaktır. Bu çalışmalar sayesinde çocuklar hem rahatlamış, hem de bedenlerine esneklik kazandırmış olacaktır.

Nefes çalışmalarıyla desteklenen yoga pozlarında çocuklarda, güç, esneklik  ve farkındalık artacaktır.

Dengeyi sağlayan yoga pozları hikayeler, oyunlar ve en sonunda gevşeme çalışmasıyla son bulur. 

 

 • Kontenjan:10
 • Yaş Grubu: 8-12
 • Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Ayla CANAY
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

KEŞİFLER DÜNYASI

 • Başlangıç Tarihi: 24/07/2017
 • Bitiş Tarihi: 28/07/2017

Bu programın amacı, 9-14 yaş grubu çocuklarımızın günlük hayatta kullanılan ve yaşamı kolaylaştıran keşiflerin önemini kavramalarını sağlamak ve bu konuda merak uyandırmaktır. Programa katılan öğrencilere temel bilimler ve özellikle de teknolojinin öneminden bahsetmek, kendilerinin de bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerini fark ettirmek; araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak; bilimin yaşamın bir parçası olduğunu göstermek gibi bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir.

 

 • Kontenjan:10
 • Yaş Grubu: 9-14
 • Program Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Zafer DİKMEN
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Anne, Çocuk ve Seramik

 • Başlangıç Tarihi: 23/01/2017
 • Bitiş Tarihi: 27/01/2017

Hedef kitleye serbest elle şekillendirme yöntemlerini öğreterek, kullanıma yönelik ürünler ortaya koymak.

 • Kontenjan:5 Anne - 5 Çocuk
 • Yaş Grubu: 7-13
 • Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Ercan DURAL
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Seramikle Tanışıyoruz

 • Başlangıç Tarihi: 23/01/2017
 • Bitiş Tarihi: 27/01/2017

7-13 yaş aralığındaki çocuklara Seramik Sanatını tanıtmak, elle serbest şekillendirme sürecini öğretmek ve seramiği sevdirmek.

Hedef kitleye serbest elle şekillendirme yöntemlerini öğreterek, kullanıma yönelik ürünler ortaya koymak.

 • Kontenjan:8
 • Yaş Grubu: 7-13
 • Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Ercan DURAL
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Matematik Etkinlikleri

 • Başlangıç Tarihi: 30/01/2017
 • Bitiş Tarihi: 03/02/2017
Bu programın amacı çeşitli oyun ve etkinliklerle birinci ve ikinci sınıf düzeylerindeki öğrencilere sayı
kavramının hissettirilmesidir. Öğrencilerle özellikle sayı, sayma, toplama ve çıkarma işlemlerine
yönelik etkinlikler yapılacaktır.
 • Kontenjan:10
 • Yaş Grubu: 7-8
 • Program Koordinatörü: Doç. Dr. H. Bahadır YANIK
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Sanat ve Yaratıcılık Okulu

 • Başlangıç Tarihi: 30/01/2017
 • Bitiş Tarihi: 03/02/2017
Genç kuşaklara resim ve teknikleri tanımat ve kağıt yüzeyde resim ve baskı resim uygulamaları ile
katılımcılara teknik zengiliklerini öğretirken, yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlamak
hedeflenmektedir.
 • Kontenjan:10
 • Yaş Grubu: 7-14
 • Program Koordinatörü: Doç. Güldane ARAZ AY
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Sayfa Başına Git