(0222) 335 0580 / 5862 Çocuk Üniversitesi Sekreterliği

KÜÇÜK FİLOZOFLAR BÜYÜK DÜŞÜNCELER

  • Başlangıç Tarihi: 19/06/2017
  • Bitiş Tarihi: 23/06/2017

Düşünme, insanın en ayırıcı özelliklerinden biridir. Bu anlamda bakıldığında düşünme gücünü eğitmek insanı insan yapan özü geliştirmek olacaktır. Bu özü sistematik bir yolla geliştirmek ise bireyde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve yansıtıcı düşünme gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 21. yüzyıl becerileri olarak isimlendirilen bu beceriler bütün dünya ülkelerinin eğitim yoluyla yetiştirmek istediği bireylerde olması gereken beceriler arasında yer almaktadır. Özellikle yurt dışında yapılan araştırmalar Çocuklar İçin Felsefe düşüncesinin bu becerileri okul öncesi çağdan itibaren çocuklara kazandırdığını göstermektedir. Peki, nedir Çocuklar İçin Felsefe? Çocuklar Felsefe yapabilir mi?

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), ilk olarak 1970’lerde Amerika’da felsefeci Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde  ortaya çıkan bir pedagojidir. Bu pedagoji anlayışı çocuklara filozofların düşüncelerini öğretme amacı taşımaz. Çocuklara özgür ve eşit bireyler olarak dünyada yaşanan olaylar, toplumların ve kişilerin gelenek, tavır düşünceleri hakkında karşılıklı tartışma olanağı sağlar. 

Kimi düşünürlere göre çocuklar doğal olarak felsefe yaparlar ve filozoflarla oldukça benzer yanları vardır. Yaşadığı dünyayı anlama çabası, merakı, cevabını bulana kadar sorusunu sormaktan vazgeçmemesi, keşfetme heyecanı ve olan bitene şaşırabilmesi çocukların filozoflarla ortak özelliklerinden sayılabilir.  Lipman’a  göre Çocuklar için Felsefe eğitimi, çocukların bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video, nesne, vb.) etrafında toplanmasıyla başlar. Daha sonra çocuklar uyaran karşısında sorulara ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Eğitmen doğru cevabı veren kişi değil, çocukları düşünmeye ve konuşmaya yönlendiren kişi olarak yer alır.          

  • Kontenjan:15
  • Yaş Grubu: 11-13
  • Program Koordinatörü: Arş. Gör. Celal Boyraz
Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Sayfa Başına Git